Stoker - MG +

- pillefyr til effektiv reduktion af udgifter og miljøbelastning

 

Med stadigt stigende olie- og gaspriser bliver udnyttelsen af alternativ energi mere og mere interessant.

Skal det eksisterende centralvarmeanlæg udskiftes eller skal der installeres et nyt anlæg, er MG + en kedel med flere alternative brændselsmuligheder, hvis man ønsker at benytte sig af vedvarende energi. Træ er en vedvaren­de energikilde, der er betydeligt mere prisstabil end andre gængse energiformer, og samtidig er det en C02-neutral forbrænding, der reducerer miljøbelastningen fra den første dag. Af andre vedvarende energikilder kan f.eks. nævnes korn.

MG + fra HS Tarm giver den komfort, som vil kunne forventes af en moderne varmeinstallation. Påfyldningen af træpiller og rengøringen af kedlen sker automatisk. MG + er en driftssikker pillekedel hvad enten der benytte 6 eller 8 mm piller.

Fyring med træpiller er en fremtidssikret opvarmning, der både beskytter miljøet og din pengepung.

MG+ er med iClean der sikrer problemfri drift med selv vanskelige pilletyper.

Egenskaber

 • Modulerende varmeeffekt fra 4,5 til 15 kW eller 6,5 til 23 kW.

 • Driftssikker fuldautomatisk påfyldning af 6 eller 8 mm piller.

 •  Automatisk tænding.

 • Ekstremt økonomisk: fyringsteknisk virkningsgrad på op til 95,3%.

 • Høj betjeningskomfort .

 • C02-neutral miljøbalance.

 • Automatisk rengøring og fjernelse af aske.

 • Kan kombineres med BAXI Solvarme.

 • Meget støjsvag under drift og opstart.

 • Automatisk rensning af brændzone

 • Velegne til både 6 og 8 mm træpiller

Stoker - Multi-Heat

- Moderne stokerfyr med magasin

 

I stedet for at lade olie- og gaspriserne styre dit varmeforbrug, kan du nu være herre i eget hjem.

At fyre med træpiller, korn eller skovflis er nænsomt ved miljøet og billigt i drift. Rent faktisk kan du med dette stokerfyr opnå store besparelser på varmeregningen i forhold til olie - helt op til 50%. Besparelsen afhænger bl.a. af brændselstype, indkøbspriser, årsnyttevirkningen af det gamle oliefyr og selve installationen.

Kedlens konstruktion giver høj driftssikkerhed, stor holdbarhed, god fyringsøkonomi, miljøvenlig forbrænding og enkel betjening. Og så er Multi-Heat stokerfyr godkendt til installation med trykekspansionsbeholder.

Af hensyn til forbrændingens effektivitet bør kedelstørrelse og indstilling af ydelsen kun være lidt større end husets varmebehov. Magasinet skal typisk fyldes 2 gange om ugen i den kolde tid - dog afhængig af varmebehov, magasinstørrelse og brændsel. Aske fjernes efter behov.

Som ekstraudstyr leveres iltstyring og automatisk påfyldningsunit til træpiller.

Multi-Heat stokerfyr opfylder kedelklasse 3 i DS/EN 303-5, som krævet i Bygningsreglementerne efter 1. januar 2006.

Egenskaber

 • Godkendt til korn, træpiller og flis (flis dog ikke i MultiHeat 1,5).
 • Udsatte dele af fyrboksen er udført af syrefast rustfrit stål (AISI 316 L). ­Øvrige røggasberørte stålplader er 6 mm tykke.

 • Med automatisk tilbagebrændingssikring.

 • Røgafgang ovenud.

 • Uden indbygget varmtvandsforsyning og shuntventil.

 • Forberedt for automatisk askeudtag.

 • Usædvanlig høj nyttevirkning.

 • Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementerne efter 2006.

 • Leveres komplet færdigmonteret med kappe og styring. Magasin leveres separat

Stoker - TPK

- pillefyr til reduktion af udgifter og miljøbelastning

Med stadigt stigende olie- og gaspriser bliver udnyttelsen af alternativ energi mere og mere interessant.

Træ og træpiller er en vedvaren­de energikilde, der er betydeligt mere prisstabil end andre gængse energiformer. Samtidig er afbrænding af træpiller en C02-neutral forbrænding, der reducerer miljøbelastningen. Ved forbrænding af træpiller frigives ikke mere CO2 end der ville blive frigivet under træets naturlige nedbrydningsprocesser i naturen.

TPK er en kedel specielt udviklet til forbrænding af træpiller sammen med en træpillebrænder som f.eks Scandpell.

Fyring med træpiller er en fremtidssikret opvarmning, der både beskytter miljøet og din pengepung.

 • Fyringsteknisk virkningsgrad med Scandpell på op til 91%.
 • Høj betjeningskomfort C02-neutral miljøbalance.

 • Kan kombineres med BAXI Solvarme
 • Kompakt design.
 • Den kompakte konstruktion gør det let at transportere og opstille TPK.
 • Mekanisk, manuel rensning og af røgrør.
 • Overkogstermostat.