Filteranlæg

Vandrensningsanlæg

Med et vandrensningsanlæg med aktivt kulfilter eller omvendt osmose kan du rense vandet fra din private boring for en række uønskede bakterier og kemiske stoffer, bl.a. pesticider og klorerede opløsningsmidler. Rensningsanlægget skal løbende vedligeholdes for at fungere optimalt.

Sandfilter
Hvis vandet fra den private boring indeholder meget jern og mangan (også kendt som okker), går det ud over vandkvaliteten. Vandet får en ubehagelig jernsmag og en rustrød farve, som kan give misfarvninger af klinker, håndvask, badekar og toilet.

Det kan du slippe for ved at lade vandet passerer et sandfilter, som renser og ilter vandet, så jern og mangan fjernes.

Blødgøringsanlæg
Hvis du bor i et område med meget kalk i undergrunden, vil vandet fra din private vandboring være hårdt. Det gælder især for husejere i det østlige Danmark. Hårdt vand slider på din vaskemaskine og opvaskemaskine og kræver mere rengøringsmiddel og vaskepulver.

Et blødgøringsanlæg kan fjerne kalken, så vandet bliver mere blødt. Vand fra et blødgøringsanlæg er dog ikke godkendt til drikkevand i Danmark, så anlægget må kun installeres på dit varmtvandsanlæg.