Boringer

Boringer til lokale vandværk...... Få fat i det gode grundvand.

 

Hvad er en privat vandboring?

Hvis man har en privat vandboring, er man sin egen leverandør af drikkevand og er altså ikke koblet til noget vandværk eller den offentligevandforsyning.

En privat vandboring er typisk en brønd, som forsyner én eller flere husstande med brugsvand, dvs. vand til at drikke, til bad, tøjvask, rengøring og havevanding. Det er især landejendomme og afsidesliggende sommerhuse, der har privat vandforsyning.

 

Det er billigere at få vand fra en privat drikkevandsboring end fra et vandværk. Men vandet bliver ikke automatisk kontrolleret for skadelige stoffer.

Prisen for en ny vandboring ligger typisk på ca. 70.000 kr. inkl. moms (pris ca 30 meters dybde), men afhænger bl.a. af, hvilken slags jord der er på din grund, og hvor dybt grundvandsmagasinet ligger.

Hvilke krav stilles der til vandkvaliteten i en privat vandboring?

Små private vandboringer, som forsyner under 10 husstande med vand, skal ifølge Miljøstyrelsens anbefalinger have vandet kontrolleret minimum hvert femte år. Der skal foretages det, der kaldes "en forenklet test".

Ved testen skal følgende kontrolleres:

  • Vandets udseende og lugt.
  • Indholdet af bakterier.
  • Indholdet af nitrat og fosfor.

Desuden skal du have undersøgt, om der er overfladevand, der har adgang til din vandboring.

Det er den enkelte kommunes ansvar, at vandet fra private boringer bliver laboratorietestet med den frekvens, som kommunen har fastsat. Afslører testen en forurening, der er højere end de tilladte grænseværdier, kan kommunen beslutte, at den private boring skal forbedres eller nedlægges.

Grænseværdierne for bakterier, nitrat og fosfor er fastsat ud fra et sundhedsmæssigt hensyn, og skal naturligvis overholdes, for at du ikke bliver syg af at drikke vandet.

En forenklet test af drikkevandet kan udføres af et almindeligt laboratorium og koster normalt 1.800 kr. En bakterielogisk test koster 900,-