Eksempler på boringer

Kobling ud af borerør til vandforsyning.

 

Forlængelse af borerør på grund af indtrængning af overfladevand.

 

Forlængelse af borerør - 1. etape - brønden pumpes tør og der startes på forlængelse af rør.


2. etape: Påfyldning af sand og bentonit.