Regnvandsanlæg

Der er kommet nye regler der tillader brug af regnvand
til toiletskyld og tøjvask i private boliger.

Reglerne fremgår af Dansk Teknologisk Instituts Rørcenteranvisning nr. 003. Se pdf her

Filtrering af regnvand
Filtreringsbehovet er meget forskelligt fra anlæg til anlæg.
De faktorer, der har indflydelse på filtreringsbehovet,
er: Materialer (tagbelægning, tankkonstruktion m.m.), mosebegroning på tag,
bevoksning nær tag, tankens placering (nedgravet tank eller tank i kælder),
samt alge- eller bakterieinfektion af vandet.
Filtreringsløsningen bør derfor være fremsynet og fleksibel,
det opnår man ved brug af Filtec patronfilterhuse som kan benytte alle
typer filterpatroner, typen af filterpatroner ændres i takt med filtreringsbehovet.

Vandtankens konstruktion har stor indflydelse på filtreringsbehovet af vandet.
Tunge partikler og slam vil lejre sig på bunden af tanken. Tilførsel af vand,
der enten plasker i fra tankens loft eller ledes ud lige over bunden,
vil hvirvle urenheder op. Disse urenheder skal filtreres fra,
inden vandet bruges. Vandet kan i stedet tilføres et stykke over
bunden og røret skal helst være forsynet med en spreder der kan nedsætte
strømningshastigheden. Øverst i tanken, i flydelaget, vil der samles
lette partikler og fedtstoffer. Hvis tanken er for stor, vil den kun sjældent
få skyllet flydelaget ud i overløbet til kloak.
Uden jævnligt overløb skal flydelaget fjernes af filteret. 

Valg af filter
Filtreringsbehovet afhænger af lokale forhold, 
Som udgangspunkt vil vi anbefale et  to-trins partikelfiltrering
hvor det første filter er monteret med et 50 my nylon patron og andet
filter har 5 my spunden pp patron. dette kan bruges til toilet og vaskemaskine.
Målet er, at partiklerne fordeles ligeligt i for- og slutfilter.
Derved opnås bedst mulig økonomi, 
Filtec filtrehuse findes i to størrelser, der egner sig til filtrering af regnvand.
Med partikelfilterpatron er flow hhv. 23 liter/min (for 10"), 75 liter/min. (for 20")
Med kulpatron er flow hhv. 11 liter/min, 18 liter/min. og 38 liter/min.

Fordele ved regnvand
Bløde regnvand slider langt mindre på vaskemaskinerne og at der skal anvendes
væsentligt mindre mængder vaskemiddel, når vandet er blødt.
Forudsætningen for denne besparelse, er som tidligere beskrevet,
at regnvandet er filtreret. Ellers vil partikler stoppe ventiler
og det vil kræve ekstra service på vaskemaskiner

Vedligeholdelsen af regnvandsanlæg er enkel. Pumpe skal
vedligeholdes jf. brugervejledningen, grovfiltre skal renses og
filterpatroner skal udskiftes  efter behov. Dvs. at partikelfilterpatroner
udskiftes når flow bliver for lavt, kulpatroner skiftes når vandet igen begynder at lugte.

Eksempler på boringer

Kobling ud af borerør til vandforsyning.

 

Forlængelse af borerør på grund af indtrængning af overfladevand.

 

Forlængelse af borerør - 1. etape - brønden pumpes tør og der startes på forlængelse af rør.


2. etape: Påfyldning af sand og bentonit.

Eksempler på vandværker

Eksempler på filteranlæg

Vandteknik

I mere end 20 år har KLIBO VANDTEKNIK leveret vandværker og processer til at filtrere drikkevand.

I dag er jeg aktiv i det sjællandske landskab. Jeg tilbyder skræddersyede løsninger, der dækker en bred vifte af behov for bæredygtig behandling af vand.

Som totalleverandør forestår vi projektstyring, indkøb og udførelse gennem kernekompetencer og knowhow. Jeg sikrer velgennemførte og lønsomme projekter, der leverer de ønskede resultater, fra analyse til projektaflevering, driftsopstart og service.

For at sikre din investering stræber jeg konstant mod at være på forkant med den teknologiske udvikling.

Regnvandsanlæg