Vandværk

Små og store vandværker

I Danmark er der ca. 3000 større vandværker og ca. 70.000 private brønde eller boringer. De 70.000 private brønde og boringer anvendes først og fremmest af industrien og til vanding i landbrug og gartneri (erhvervsvanding). Alle disse har en tilladelse til at indvinde vand, som de har fået fra kommunen eller staten.